Agri-Dynamics

(Hiển thị tất cả 2 kết quả)

Thương hiệu Agri-Dynamics - Tiếp nhận, chuyển giao các quy trình công nghệ sản xuất mới nhất từ Hoa Kỳ
Thương hiệu Agri-Dynamics – Tiếp nhận, chuyển giao các quy trình công nghệ sản xuất mới nhất từ Hoa Kỳ

GIỚI THIỆU CÔNG TY AGRI – DYNAMICS VIET NAM

Lịch sử hình thành CÔNG TY AGRI – DYNAMICS VIET NAM:

Link video 2 mỏ khoáng của công ty Agri-Dynamics tại Mỹ:

Sau nhiều năm tìm hiểu và nghiên cứu về sản phẩm tại 2 mỏ khoáng trên. Anh SONNY NGUYỄN – một Việt kiều Mĩ rất tâm hyết với nền nông nghiệp Việt Nam, đã tìm đường đưa sản phẩm về Việt Nam với hi vọng hổ trợ nền nông nghiệp Việt Nam chuyển sang bước ngoặc mới – nền nông nghiệp hữu cơ bền vững. Với hoài bão và tham vọng trên sau khi nghiên cứu các điều kiện tại Việt Nam, tháng 6/2018 CÔNG TY AGRI – DYNAMICS VIET NAM ra đời. Trụ sở chính tại Thành Phố Hồ Chí Minh và nhà máy sản xuất ở Đồng Nai với sứ mệnh:

  • TIẾP NHẬN, CHUYỂN GIAO CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỚI NHẤT TỪ HOA KỲ
  • PHÁT TRIỂN, SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ, PHÂN BÓN KHOÁNG HỮU CƠ SỬ DỤNG 100% NGUYÊN LIỆU KHOÁNG NHẬP KHẨU TỪ HOA KỲ
  • THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI, ĐƯA CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN VỚI THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Điểm nổi bật của công ty Agri-Dynamics Viet Nam:

Agri-Dynamics Việt Nam có đội ngũ chuyên gia kỹ thuật giàu kinh nghiệm, không chỉ tập trung phát triển, sản xuất và phân phối các dòng sản phẩm hữu cơ dành cho sản xuất nông nghiệp bền vững mà còn cam kết chuyển giao công nghệ nghiên cứu khoa học, giải pháp phục hồi môi trường theo: “CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP XANH SẠCH”

Thương hiệu Gạo ST25 hữu cơ - Phát triển, sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, phân bón khoáng hữu cơ, sử dụng 100% nguyên liệu khoáng nhập khẩu từ Hoa Kỳ
Thương hiệu Gạo ST25 hữu cơ – Phát triển, sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, phân bón khoáng hữu cơ, sử dụng 100% nguyên liệu khoáng nhập khẩu từ Hoa Kỳ

Sứ mệnh của Agri-Dynamics:

Sau 3 năm nghiên cứu về môi trường sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi đã đặt ra những câu hỏi như:

  • “TẠI SAO PHẢI CANH TÁC HỮU CƠ?”
  • “CHÚNG TA CÓ ĐƯỢC GÌ KHI CANH TÁC NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ?”

Nông nghiệp hữu cơ hay còn gọi là canh tác hữu cơ là hệ thống nông nghiệp luân canh có nguồn gốc từ thế kỷ XX. Canh tác này chủ yếu dựa vào phân bón có nguồn gốc hữu cơ như phân từ gia súc, gia cầm, phân xanh, phân trộn, bột xương, bột huyết… để tăng độ phì nhiêu cho đất. Nhấn mạnh vào các kĩ thuật luân canh giống cây trồng, kiểm soát dịch hại sinh học, sử dụng xen canh cây trồng và khắc chế dịch hại hoặc khyến khích sự tồn tại động vật là thiên địch của sâu bệnh dịch hại. Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ được biên soạn để cho phép người canh tác sử dụng các hợp chất tự nhiên và nghiêm cấm hoặc hạn chế các chất tổng hợp trong canh tác.

Theo định nghĩa của chúng tôi

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ LÀ MỘT HỆ THỐNG KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG KẾT HỢP, HƯỚNG ĐẾN SỰ BỀN VỮNG, TĂNG CƯỜNG ĐỘ PHÌ NHIÊU CỦA ĐẤT VÀ SỰ ĐA DẠNG SINH THÁI.

Nông nghiệp hữu cơ nghiêm cấm sử dụng thuốc trừ sâu bệnh tổng hợp, thuốc kháng sinh, phân bón tổng hợp, sinh vật biến đổi gen, hoóc-môn tăng trưởng.

Công ty Agri-Dynamics Viet Nam - Thúc đẩy thương mại, đưa các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đến với thị trường quốc tế
Công ty Agri-Dynamics Viet Nam – Thúc đẩy thương mại, đưa các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đến với thị trường quốc tế

Vì sao phải canh tác hữu cơ, chúng ta có được gì khi canh tác nông nghiệp hữu cơ?

Trong thời đại hiện nay, lương thực, thực phẩm không chỉ bổ sung dinh
dưỡng cho con người, mà vấn đề sức khỏe và hương vị mới là tiêu chuẩn được đặt lên hàng đầu, và điều này chỉ có được khi canh tác hữu cơ bền vững.

TẠO DỰNG THÚC ĐẨY MỘT NỀN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ BỀN VỮNG, SẢN XUẤT SẢN PHẨM HỮU CƠ MANG LẠI SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Đã bán 15
(4)
- Việt Nam
325,000
Đã bán 11
(4)
- Việt Nam
130,000