B Well

(Hiển thị kết quả duy nhất)

Thông tin về sản phẩm thương hiệu B Well

Tên sản phẩm đăng ký: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calcium L- threonate plus fish collagen and Acerola cherry extract Pineapple Flavour

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH K&H VIỆT NAM

Địa chỉ doanh nghiệp: LÔ E, ĐƯỜNG 2B KCN ĐỒNG AN, PHƯỜNG BÌNH HÒA, THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG VIỆT NAM.

Ngày công bố: 2020-04-03 09:53:25

Trạng thái hồ sơ: Hồ sơ đã hoàn tất

Tỉnh/Thành phố: Bình Dương

Số đăng ký công bố: 1/2019/0301726927-DKCB

Mã hồ sơ: 19.12.26.71924.DKCB

Số giấy tiếp nhận: 2720/2020/ĐKSP