MIDU MENAQ7

(Hiển thị tất cả 5 kết quả)

Từ năm 2016, bác sĩ Phạm Thị Thanh Hiên bắt đầu nghiên cứu và sản xuất ra những phiên bản đầu tiên của sản phẩm Midu MenaQ7 và từ đó Bác sĩ quyết tâm dành cả cuộc đời còn lại cho việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp tổng thể cho việc phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam và toàn thế giới.

Chính vì vậy, công ty đã đổi tên thành Công ty MenaQ7 Việt Nam và sau này là Midu MenaQ7 với sứ mệnh là “Nâng cao tầm vóc trẻ em Việt Nam và trẻ em trên toàn thế giới một cách vượt trội và bền vững thông qua việc nghiên cứu và cung cấp các giải pháp tăng chiều cao khoa học và an toàn”.